Subotica: Najava tretmana suzbijanja odraslih komaraca

U skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci usluge suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Subotice broj IV-404-169/2018 i datom Saglasnosti za vršenje adulticidnog tretmana sa zemlje broj IV -404-169/2018-9 od 2.07.2018. godine, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će, zbog nepovoljnih meteoroloških uslova, umesto u prethodno najavljenom periodu od 15.06.2018. do 22.06.2018. godine, tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje sprovesti u periodu od 4.07.2018. do 13.07.2018. godine. Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti na dan sa povoljnijom meterološkom situacijom u vremenu od 19:00 do 23:00 časa. Tretman će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica: MZ Bajnat, MZ Centar 1, MZ Centar 2, MZ Centar 3, MZ Dudova Šuma, MZ Gat, MZ Ker, MZ Kertvaroš, MZ Mali Radanovac, MZ Mali Bajmok, MZ Novi Grad, MZ Novo Selo MZ Prozivka, MZ Zorka – deo, MZ Željezničko naselje, MZ Aleksandrovo i MZ Palić.
Tretman će se vršiti ULV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.