Subotica – zabrana mlađima od 18. godina da borave u lokalima koji služe alkohol

Gradonačelnik Subotice Modest Dulić podržao je inicijativu za izmenu Zakona o zaštiti potrošača prema kojoj mlađi od 18 godina ne bi mogli da borave u lokalima koji služe alkohol nakon 23 sata, bez pratnje roditelja ili staratelja. Verujem da bi se uvođenjem ovog ograničenja u znatnoj meri uticalo na smanjenje problema alkoholizma među mladim osobama. Iako je u našoj zemlji zabranjena prodaja alkohola maloletnim licima, svesni smo činjenice da pojedini ugostitelji ne poštuju u potpunosti ovu zabranu“, rekao je Dulić.