Sve zgrade mesnih zajednica na području Zrenjanina biće označene simbolima i nazivima

Sve zgrade mesnih zajednica na području Zrenjanina biće označene simbolima i nazivima na sva četiri službena jezika – srpskom, mađarskom, rumunskom i slovačkom, u skladu sa gradskim Statutom o upotrebi službenih jezika na teritoriji grada.