Svetski dan borbe protiv melanoma

Klinički centar Vojvodine i ove godine obeležava Cvetski dan borbe protiv melanoma. Za sve građane Klinički centar Vojvodine:

• 16.05.2018. godine od 13-14 časova na Klinici za kožno- venerične bolesti organizuje besplatne preglede mladeža;
• 21.05.2018. godine u okviru kampanje Euromelanoma 2018. Zainteresovani pacijenti će moći da zakažu pregled putem telefona 0800 222 888 od 14.05.-16.05.2018. od 8-20 časova. Prilikom poziva pacijent će dobiti tačan termin pregleda. Samo prijavljeni pacijenti će biti pregledani. Organizatori ove kampanje su EURO MELANOMA, Udruženje dermatovenerologa Srbije i Srpsko lekarsko društvo, a pokrovitelji su Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, EADV i Europen Association of Dermato Oncology. U ovu kampanju uključuje se i Klinika za kožno-venerične bolesti, a lekari klinike će pregledati pacijente koji su se prijavili putem telefona 0800 222 888 .