Nakon više od decenije smrti pisca Aleksandra Tišme,
grad Novi Sad će dobiti još jedan legat, tačnije,
spomen-sobu u kojoj će biti izloženi predmeti i
rukopisi znamenitog pisca.