TO-NET, kompanija fokusirana na razvoj, implementaciju i održavanje informacionih sistema

Na ovogodišnjem sajmu „Investekspo“ predstavlja se i kompanija TO-NET, koja je fokusirana na razvoj, implementaciju i održavanje informacionih sistema.