Tretman protiv krpelja na području grada Subotice

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj u saradnji sa preduzećem “Eko Dez“ iz Beograda, obaveštava javnost o sledećem:

Tretman protiv krpelja na teritoriji Grada Subotice će biti sproveden u periodu od 24. do 26. aprila 2018. godine, ako vremenski uslovi budu povoljni.
Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije predviđene za tretman:
Subotica:
– Dudova šuma
– Okolina stadiona „Spartak“ i Aleksandrovačka bara
– Park Prozivka
– Park u Keru
– Park Ćirila i Metodija
– Park Rajhl Ferenca
– Poljana kod fabrike „Sever“
– Ostale manje površine i dečija igrališta u gradskim MZ
Kelebija:
– Okolina Majdana
– Ostale manje površine u MZ Kelebija
Palić:
– Veliki Park
– Obala od Ženskog do Muškog štranda
– Letnja pozornica
– Okolina Krvavog jezera
– Igralište na trgu Lasla Mađara
– Ulica Zelengorska
– Okolina hotela „Sport“
– Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“
– Poljana kod meterološke stanice
– Ostale manje površine u MZ Palić

Za sve dodatne informacije obratite se Srđanu Nalčiću, e-mail: srdjan@eko-dez.info telefon: 063 400-354.