Komitet mladih Nacionalnog naftnog komiteta Srbije organizovao je Tribinu posvećenu upoznavanju mladih iz naftne industrije sa Dunavskom strategijom, rezultatima 21. Svetskog naftnog kongresa održanog u Moskvi, kao i ciljevima Simpoyijuma koji će biti održan u Londonu. Komitet mladih Nacionalnog naftnog komiteta Srbije osnovan je 2. juna u Beogradu, sa misijom da deluje u okviru svetske organizacije mladih stručnjaka iz naftne i gasne industrije.