Javno komunalno preduzeće „Novosadska toplana” obaveštava svoje korisnike da od januara 2017. godine otpočinje s primenom novih, nižih cena za obračun troškova isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode.