U 2017. nove ulice u sistemu naplate parkinga


Na osnovu odluke Gradske Uprave za saobraćaj i puteve, od 1. januara 2017. godine u organizovani sistem naplata parkiranja ulazi i Gagarinova ulica, Bulevar kraja Petra Prvog kod kućnog broja 28, i Bulevar Jaše Tomića, kod kućnih brojeva od 3-11.