U Apatinu održana tribina o ugroženosti orlova belorepana


Održana je tribina „Čujte i ne trujte“ u Apatinu. Inicijativa je sprovedena uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.