U Bačkom Jarku uzurpirano državno zemljište


U Bačkom Jarku je izvršena uzurpacija državnog poljoprivrednog zemljišta. Privatan posed nalazi se na mestu koje pripada državi i kroz koje je do skoro bio put koji su poljoprivrednici koristili da bi došli do svojih atara.