U gradski budžet će se sliti 58,8 miliona dinara na osnovu naplaćenih saobraćajnih kazni

Novi Sad očekuje da će se ove godine u gradski budžet sliti 58,8 miliona dinara na osnovu naplaćenih saobraćajnih kazni na teritoriji grada. Ovaj novac je planiran za preventivne akcije za povećanje bezbednosti saobraćaja, a kako je iz prošle godine ostalo neiskorišćeno 49,6 miliona dinara, ukupno se planira da u 2014. godini bude upotrebljeno 108,5 miliona dinara za razne projekte.