U Inđiji je danas zvanično „KAZ“ otvorila svoje postrojenje

U Inđiji je danas zvanično „KAZ“ otvorila svoje postrojenje. Ova kompanija počela je sa radom prošle jeseni.Reč je o Braunfild investiciji. KOmpanija je kupila staru hladnjaču i adaptirala i prilagodila je svetskim standardima neophodnim za oBavljanje delatnosti prerade i zamrzavanja mesa.Do sada je u fabrici posao dobilo oko 170 radnika, a tokom godine se planira otvaranje novih 60 radnih mesta i proširenje kapacitieta.