U Istorijskom arhivu Vojvodine promovisan seoski turizam u Bačkoj


Pre stotinak godina samo su imućniji ljudi u gradovima sebi mogli priuštiti provođenje godišnjeg odmora na moru i planini, pa je uobičajeno odredište bilo selo i rodbina. Danas je seoski turizam postao čak pomodarska pojava, ali koja predstavlja odličan način da se spoje boravak u prirodi, aktivan ili pasivan odmor i upoznavanje sa kulturom i tradicijom nekog kraja. Danas je u Istorijskom arhivu vojvodine predstavljen projekat „Regionalni brend Bačke“ koji ima za cilj da ukaze na znacaj i prednosti ruralnog turizma.