U Kuli je otvorena Sosijete ženeral banka

U Kuli je otvorena Sosijete ženeral banka, jedna os šest preuzetih ekspozitura KBC banke. Ovo je najstarija banka koja u Srbiji posluje 36 godina.