U Matici srpskoj održana svečanost povodom obeležavanja godišnjice Prvog svetskog rata


Povodom obeležavanja godišnjice Prvog svetskog rata, u Matici srpskoj održana je svečanost. Tim povodom održana je tribina na kojoj je predstvaljen značaj našeg velikana Mihajla Pupina i njegovog doprinosa u borbi za Srbiju tokom Velikog rata. U tom događaju naš naučnik istaknut je kao lobista koga je Srbija imala. Pupin je tokom Prvog svetskog rata bio među najaktivnijim Srbima organizatorima dobrovoljaca za Solunski front iz Amerike. U završnim borbama na Solunskom frontu borilo se više od 4.000 dobrovoljaca našeg porekla iz SAD.