“Matica srpska” je i ove godine nagradila najbolje đake i studente završnih godina škola i fakulteta. Priznanja im je uručio predsednik Matice srpske Dragan Stanić.