U Novom Sadu dobar kvalitet vazduha


3. Novembar je Svetski dan čistog vazduha. Rezultati Agencije za zaštitu životne sredine u oblasti praćenja i ocenjivanja stanja kvaliteta vazduha u 2014. godini pokazuju da je Novi Sad bio u I kategoriji, što znači da ima čist ili neznatno zagađen vazduh, jer nisu prekoračene granične vrednosti koncentracija ni jedne zagađujuće materije.