U Novom Sadu je danas u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu održan stručni skup pod nazivom “U susret promenama – licenciranje i transformacija ustanova za odrasle i starije”.