U Novom Sadu održan stručni skup o razvoju mlečne industrije


Odeljenje za poljoprivredu Ambasade Kraljevine Holandije organizovalo je u Novom Sadu, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Fakultetom za poljoprivredu/Departmanom za stočarstvo i Udruženjem novinara Srbije, naučni skup „Izazovi mlečnog govedarstva: Holandija i Srbija“. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević u uvodnoj reči o radu skupa istakao je da je stočarstvo tradicionalno prisutno u našoj zemlji i poseduje sve prirodne potencijale za njegov razvoj, ali da je dobro videti i stručne savete i rešenja koja se primenjuju u Holandiji u osavremenjivanju stočarstva