U Novom Sadu održana finalna javna rasprava o izmenama iz Krivičnog zakonika


U Novom Sadu održana je finalna javna rasprava o izmenama iz Krivičnog zakonika i obrazloženju novih zakonskih rešenja predviđenih Nacrtom. Usvajanjem izmena i dopuna zakona počinioci najtežih krivičnih dela u Srbiji uskoro bi mogli da budu osuđeni na kaznu doživotnog zatvora, koji bi nakon 25 godina pod određenim uslovima mogao da se transformiše u vremensku kaznu, odnosno da se na osuđenog primeni amnestija, uslovni otpust ili pomilovanje.