U Novom Sadu održana međunarodna konferencija o upotrebi obnovljivih izvora energije u privredi


Održana je Međunarodna konferencija „Promovisanje obnovljivih izvora energije: biomasa u poljoprivredi“ u Novom Sadu ,u okviru Novosadskog poljoprivrednog sajma. Organizator je garancijski fond Vojvodine sa suorganizacijom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.