U Novom Sadu počeo sa radom Savez vozača


U Novom Sadu je krajem februara osnovan Savez vozača. Primarni ciljevi su kako ističu osnivači, edukacija profesionalnih vozača, zaštita vozača, bezbednost u saobraćaju i olakšice za članove Saveza.