U Novom Sadu registrovano 50.000 obolelih od dijabetesa


Svetski dan borbe protiv dijabetesa obeležava se 14. novembra. Danas u svetu od dijabetesa boluje 375 miliona ljudi, dok je u Srbiji registrovano 700 hiljada, a u samom Novom Sadu 50 hiljada. Još alarmantniji je podatak da na svakog registrovanog bolesnika ide po jedan oboleli koji ne zna da ima šećernu bolest.