U Novom Sadu se od 18. do 20. novembra održava 15. “TAKTONS”, međunarodno takmičenje tonskih snimaka javnih radio-difuznih servisa. Osim takmičenja, predstavljena je i najnovija profesionalna audio oprema.