U Novom Sadu u toku Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama


Forum o čistim energetskim tehnologijama održava se danas i sutra deveti put u Novom Sadu. Potvrđenim partnerstvom sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i dugogodišnjim radom više stotina najuglednijih naučnih radnika, stručnjaka i poslovnih ljudi, Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama u Novom Sadu je prerastao u nauticajniji skup ovog profila u regionu Jugoistočne Evrope.