U Novom Sadu se održava višednevni seminar “Bolja komunikacija sa novinarima i javnosti u vezi sa evropskim pitanjima“, namenjen članovima pokrajinske administracije, lokalnim samoupravama, agencijama i ustanovama, koji u svakodnevnom radu komuniciraju sa medijima. Predavanja održava novinar “Asošijeted presa” i “Global posta” Pol Ejms.