U Novom Sadu u toku seminar o komunikaciji novinara i administracije


U Novom Sadu se održava višednevni seminar „Bolja komunikacija sa novinarima i javnosti u vezi sa evropskim pitanjima“, namenjen članovima pokrajinske administracije, lokalnim samoupravama, agencijama i ustanovama, koji u svakodnevnom radu komuniciraju sa medijima. Predavanja održava novinar „Asošijeted presa“ i „Global posta“ Pol Ejms.