U Pečuju osvešten novi hram Srpske pravoslavne crkve


U Pečuju je osvešten novi hram Srpske pravoslavne crkve, a tom prilikom otvorena je i regionalna crkvenoumetnička zbirka ikona.