U penziju sa 65 godina?

Ako prođe najpre vladu, a zatim bude usvojen u skupštini, novi zakonski okvir predviđa da u penziju i žene i muškarci odlaze sa punih 65 godina i najmanje 15 godina staža. To je, naime, rešenje u odredbama izmenjenog Zakona o PIO čiji se tekst može naći sajtu Ministarstva rada, a kojim će žene i muškarci postepeno do 2032. biti izjednačeni u uslovima za odlazak u penziju.