U pojednim vrtićima PU „Radosno detinjstvo“ pojavio se šarlah

U pojednim vrtićima PU „Radosno detinjstvo“ pojavio se šarlah, ali u ovoj ustanovi kažu da roditelji ne treba da budu zabrinuti pošto epidemije još nema.Zasad je zaraženo nekoliko dece u nekoliko obdaništa.