U pojednim vrtićima PU “Radosno detinjstvo” pojavio se šarlah, ali u ovoj ustanovi kažu da roditelji ne treba da budu zabrinuti pošto epidemije još nema.Zasad je zaraženo nekoliko dece u nekoliko obdaništa.