U Pokrajinskoj vladi predstavljen softver “Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine“


Prezentacija softvera “Katastar napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine” održana je danas u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, u prostorijama Pokrajinske vlade.