U Pokrajinskoj vladi predstavljeni rezultati projekta za revitalizaciju pruga


Danas su u pokrajinskoj vladi predstavljeni rezultati IPA projekta za revitalizaciju pruge Segedin – Reske – Horgoš – Subotica – Čikerija Bačalmaš – Baja. Do sada je u okviru ovog projekta izrađena projektno-tehnička dokumentacija za prugu Segedin – Reske – Horgoš – Subotica, kao i osnovna dokumentacija neophodna za dalje projektovanje pruge od Subotice do Baje. Ukupan budžet projekta je oko 1,7 miliona evra, od čega je EU finansirala 85 %, a sa 15 % učestvuju partneri. Pokrajinska vlada obezbedila je kompletan iznos za predfinansiranje ovog projekta.