U pokrajinskom parlamentu formirana neformana Zelena poslanička grupa

Na inicijativu nevladinih organizacija Centra modernih veština i Beogradskog fonda za političku izuzetnost, danas je u pokrajinskom parlamentu formirana neformana Zelena poslanička grupa.