U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode odrržan okrugli sto o ribolovnim vodama


U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode danas je održan okrugli sto o upravljanju ribolovnim vodama na teritoriji Vojvodine. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i nadležnih institucija razgovarali su o unapređenju ribolovnih voda, ribljih staništa i mrestilišta, kao i tome kako smanjiti krivolov i omogućiti održivo korišćenje ribljeg fonda. S obzirom na to da se u Skupštini Srbije diskutuje o novom zakonu o korišćenju ribljeg fonda, resorni pokrajinski sekretar Slobodan Puzović rekao je da se nada da će ovaj nacrt omogućiti da se kvalitetnije štite ribolovne vode i da se unapredi rad ribočuvarske službe.