U Rakovcu je održan sastanak između predstavnika Pokrajinske vlade

U Rakovcu je održan sastanak između predstavnika Pokrajinske vlade, Opštine Beočin i meštna Rakovca na temu sanacije štete koja je nastala usled klizišta i odrona izazvanih majskim poplavama. Pomoćnik pokrajinskog sekretara za opštu energetiku Nedeljko Šljivanac nakon sastanka i obilaska terena rekao je da će Pokrajinska vlada pomoći u sanaciji štete.