U Ruskom Krsturu otvoren 47. Dramski memorijal


U Domu kulture Ruski Krstur otvoren je 47. Dramski memorijal. Manifestaciju je podržala Pokrajinska Vlada Vojvodine, a celokupni program je napravljen u čast prvog rusinskog režisera Petra Rizniča Đađe.