U Skupštini Vojvodine danas su usvojeni amandmani o republičkom budžetu za 2014. godinu

U Skupštini Vojvodine danas su usvojeni amandmani pokrajinske vlade na predlog zakona o republičkom budžetu za 2014. godinu, kojim se traži da bude poštovana ustavna garancija o iznosu pokrajinskog budžeta , kao i to da tri sedmine od toga, ide za invensticije.