U Skupštini Vojvodine održana konferencija o položaju nacionalnih manjina


U Skupštini Vojvodine održana konferencija o položaju nacionalnih manjina u Vojvodini. U postupku priključivanja Evropskoj uniji, Srbija treba da pregovara o političkim, društvenim i pravnim temama, kroz poglavalja. Poglavlje 23 jednim svojim delom bavi se i pravima nacionalnih manjina.