U Skupštini Vojvodine održana konferencija „Rodna ravnopravnost i smanjenje rizika od katastrofa”


U Skupštini Vojvodine danas je održana konferencija , čime je završen istoimeni projekat realizovan uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena . Projekat je realizovan sa ciljem povećanja znanja i kapaciteta lokalnih samouprava i udruženja građana, pre svega ženskih organizacija civilnog društva i udruženja žena, za uključivanje rodne perspektive u dokumenta i programe koji se odnose na vanredne situacije i na održivi razvoj uopšte.