U Somboru je usvojen Lokalni akcioni plan za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja

Na sednici Gradskog veća u Somboru usvojen je Lokalni akcioni plan za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja. Na teritoriji grada Sombora planirano je nešto više od 105 miliona dinara pomoću kojih bi se zaposlilo 286 lica.