U Srbiji danas svega malo, pa i političke tolerancije

U Srbiji danas svega malo, pa i političke tolerancije. A ona nam treba, jer bez nje, nema ni ekonomskog napreska. Svedoci smo svakojakog vređanja, pa i etiketiranja lopova bez dokaza, ljudi koji su juče ušli u politiku i koji se danas ponašaju kao politički jastrebovi, ne vodeći računa o dostojanstvu i elementima kulturnog ponašanja.