U Srbiji je registrovano 769 546 nezaposlenih lica

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u prethodnoj godini zaključno sa 31.decembrom, u Srbiji je registrovano 769 546 nezaposlenih lica. Kada je reč o regionu Vojvodine, nezaposlenost je u odnosu na 2012. godinu smanjena za 1 186 lica.