U Srbiji visok broj obolelih od dijabetesa


U Srbiji oko 600.000 ljudi boluje od dijabetesa, a broj obolelih svakim danom je sve veći. Zbog velikog broja obolelih i visoke učestalosti ozbiljnih komplikacija koje prate ovu bolest, dijabetes je jedan od vodećih zdravstvenih problema. Otkriva se slučajno, stoga stručnjaci poručuju da veliki broj osoba sa dijabetesom ne zna da je oboleo, pa na svakog obolelog dolazi po jedna osoba koja ne zna da ima ovu bolest.