U Subotici je danas otvoren Međunarodni festival organske proizvodnje “Biofest”. Festival je otvorio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. On je podsetio da su, po našim zakonima iz 2009, zabranjeni i gajenje i promet GMO i dodao da će “ako dođe do pozitivnog mišljenja vlade i do promene propisa o GMO, promet će biti regulisan, a to je upravo u interesu potrošača”. On je ponovio da “naši potrošači ne treba da se brinu” jer će genetski modifikovana hrana “biti vidno deklarisana, ako dođe do realizacije njenog prometa”.