U Subotici za sad oko 45000 poreskih prijava

Služba lokalne poreske administracije u Subotici do sada je primila oko 45.000 poreskih prijava građana – obveznika koji ne vode poslovne knjige za imovinu, poljoprivredno i građevinsko zemljište. Do sada je obrađeno oko 26.000 poreskih prijava, na osnovu kojih je izdato oko 13.000 rešenja, u kojima je utvrđeno 97 miliona dinara poreza na imovinu. Subotičani su do juče na ime ovog poreza uplatili 129 miliona dinara.