Danas,15. septembra obeležen je Dan rezervnih vojnih starešina i 95. godišnjica Saveza organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije. Svečanost je održana u Svečanoj sali gradske kuće.