U toku duboko oranje pred prolećnu setvu


Za postizanje dobrih rezultata u ratarstvu neophodna je primena pune agrotehnike koja obuhvata i zimsko duboko oranje, koje ima veliki značaj za dobar i kvalitetan prinos.