U toku konferencija o razvoju saobraćaja u urbanim sredinama

međunarodna stručna konferencija „U susret humanom gradu-Saobraćaj u gradovima 2030. ključne promene“ svečano je otvorena juče. Na konferenciji će se eminentni stručnjaci iz oblasti saobraćaja baviti specifičnim oblastima u vezi sa saobraćajem u urbanim sredinama. Promena razvoja urbanog saobraćaja i stvaranje ekološki prihvatljivijeg saobraćaja samo su neke od tema o kojima će se govoriti tokom trajanja konferencije.