U toku obnavljanje vlažnih staništa u slivu Dunava


Svet je u poslednjih nekoliko decenija počeo da gubi vrste i staništa rastućom i zabrinjavajućom brzinom, prvenstveno zbog ljudskih aktivnosti. Zaštita retkih i ugroženih vrsta, kao i njihovih staništa, osnova je za zaustavljanje stope opadanja biološke raznovrsnosti. Svetski fon za prirodu u Srbiji zajedno sa JP Vojvodinašume, upravljačem zaštićenog područja Gornje Podunavlje uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode kontinuirano radi na obnavljanju vlažnih staništa u slivu reke Dunav.